Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen
 
   
     
  IJken  
     
 
 
 
 
  KERN IJken
 
Het ijken van weegschalen is van overheidswege verplicht voor gebieden waarin de bescherming van de consument en een eerlijke concurrentie van bijzonder groot belang zijn.

IJken kan men, in tegenstelling tot kalibreren, alleen weegschalen die door een officiële ijkgoedkeuring "ijkbaar" zijn.

De officiële ijking van weegschalen wordt door de wetgever dwingend voorgeschreven:
  • in het handelsverkeer, wanneer het gewicht van een product de prijs bepaalt
  • bij de bereiding van medicijnen in apotheken of bij analyses in medische en farmaceutische laboratoria
  • voor officiële doeleinden
  • bij de productie van kant-en-klare verpakkingen
Het gebruik van de weegschaal / de testgewichten en kalibratietijdstippen is wettelijk geregeld.

De periodieke herijking is wettelijk verplicht en wordt door de regionale ijkkantoren uitgevoerd.